Đồi Bạch Hổ

Đồi Bạch Hổ và Đồi Thanh Long là 2 ngọn đồi đẹp trong Khu Du Lịch Núi Thần Tài, trên Đồi Bạch Hổ được thiết kế các dịch vụ 
Comments