Động Long Tiên

Động Long Tiên với Dòng Sông Lười rất ấn tượng, đây cũng là một điểm nhấn trong khu Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài,  hệ thống Dòng sông Lười ở đây được thiết kế và xây dựng bằng dòng chảy  bằng nước khoáng tự nhiên rất hiêm có ở những nơi nào khác, đây là nét khác biệt lớn của Dòng Sông Lười nơi đây, điều này cũng làm cho Động Long Tiên trở nên hấp dẫn và khác lạ.

động long tiên

dòng sông lười

Comments