Dòng Sông Lười

Dòng Sông Lười là một sản phẩm du lịch độc đáo của Công Viên Suối Khoáng Núi Thần Tài, dòng sông Lười được khai thác từ nguồn nước khoáng tự nhiện được thiết kế chảy trong Động Long Tiên tạo nên một khung cảnh rất ấn tượng.

dòng sông lười

Comments