Hồ Ficus

Hồ Ficus , nằm phía dưới khu vui chơi dưới nước, hồ Ficus có hệ thống ghé nằm massage rất hấp dẫn và thích thú

hồ ficus

hồ ficus

ghế massage tại hồ ficus
Ghế massage tại hồ Ficus