Hồ Luộc Trứng

Hồ luộc trứng bằng nước nóng tự nhiên tại công viên

hồ luộc trứng

hồ luộc trứng

hồ luộc trứng


Tại khu vực này có 1 nhà hàng nhỏ cho bạn thưởng thức trứng do mình tự luộc tài hồ, mỗi quả giá 8.000đồng
Comments