Long Huyệt

Tại Khu du lịch Núi Thần Tài có một vị trí rất đặc biệt đó là Long Huyệt - đây là nơi phát lộ khí của Núi Thần Tài, khi đến với khu du lịch Núi Thần Tài bạn nên tìm đến nơi này để tận mắt nhìn thấy khí phát lộ, một hiện tượng cũng hiếm có ở những nơi nào khác.

long huyệt tại núi thần tài
Khí phát lên nhìn rất rõ

long huyet nui than tai

Comments