Phòng hội nghị hội thảo

Phòng được trang bị đầy đủ các thiết bị để phục vụ cho hội nghị / hội thảo bao gồm: Máy chiếu, màn chiếu, flipcharts, hệ thống tai nghe, microphones, bục phát biểu, wifi miễn phí,...
Đội ngủ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp sẽ đảm bảo thành công cho các sự kiện

Ballroom 1 rộng 300m2,  sức chứa theo mô hình
[300 khách  - Theatre] [230 khách - Classroom] [230 khách - Banquet ] [130 khách - U shape]

Ballroom 2 rộng 250m2, sức chứa theo mô hình
[250 khách  - Theatre] [190 khách - Classroom] [170 khách - Banquet ] [110 khách - U shape]
phòng hội thảo