Spa Omi

Spa Omi (Foot massage, Sauna, Massage cá)
Khu Sauna rộng: 150m2  (tầng 2)
Khu Foot massage rộng: 192m2  (tầng 1)
Khu massage cá rộng: 72m2
Nhà massage đơn rộng 21m2 (có 9 căn)
Nhà massage đôi rộng: 35m2 (có 2 căn)
Sức chứa spa: 30 - 40 khách / lượt
Suối khoáng nóng thiên nhiên

dịch vụ spa

khu vực foot massage