Tắm khoáng

Bạn có thể sử dụng dịch vụ tắm khóng nóng tại Hồ Long Nguyệt hoặc tắm khoáng nóng trong các nhà bungalow, hoặc trong mỗi phòng khách sạn Núi Thần Tài đều có các hồ tắm được dấn nguồn nước khoáng nóng vào tận trong phòng tắm của khách sạn

Đây là nguồn khoáng nóng tự nhiên từ mỏ khoáng nóng tại Khu Du Lich Núi Thần Tài và nhiệt độ nước để tắm sẽ được điều chỉnh theo mùa cho phù hợp 

Tắm khoáng nóng tại Hồ Long Nguyệt là miễn phí đã nằm trong giá vào cổng

Còn tắm khoáng nóng trong nhà bungalow thì bạn phải thuê nhà bungalow

Còn tắm khoáng nóng trong phòng khách sạn thì dành riêng cho khách lưu trú thuê phòng khách sạn