Tắm rượu

Dịch vụ tắm khoáng rượu tại Khu Du Lịch Núi Thần Tài rất đặc sắc, nước khoáng sẽ pha thêm 1 tỷ lệ rượu để có một sản phẩm khoáng rượu hấp dẫn

tắm khoáng rượu


tắm khoáng rượu tại núi thần tài

Comments