Thiềm Thừ Tài Lộc

Thiềm Thừ Tài Lộc cùng với Cầu Chịu Tội và Ghế Vua Mèo là những điểm tham quan đầy ấn tượng tại Công Viên Suối Khoáng Nóng Núi Thần Tài. Thiềm Thừ Tài Lộc mang ý nghĩa tài vượng.
Comments